Oefenavond NLP

Kom oefenen met NLP

Maak het geleerde helemaal ‘eigen’

NLP Oefenavond

Wil je al het geleerde (nogmaals) oefenen, vragen stellen en andere cursisten leren kennen?
Wil je jezelf verder bekwamen in NLP en beter worden in het praktisch toepassen van NLP? De NLP oefenavond is nuttig, gezellig en leerzaam.

Deze oefenavonden zijn niet alleen bedoeld voor de deelnemers aan de lopende NLP opleidingen, maar ook voor deelnemers die de NLP opleiding al afgerond hebben. Ook deelnemers aan de Vakbekwaam Coach Cursus of de Coaching Cursus Mogen deelnemen.

De gratis intervisie oefenavonden voor NLP Practitioners en NLP Masters worden gehouden op de volgende data:

De data in 2017 zijn van 19:00-22:00u:

dinsdagavond 27 juni 2017
woensdagavond 5 juli 2017 om 20:oo uur
dinsdagavond 19 september 2017
dinsdagavond 14 november 2017

Meld je aan door hieronder een reactie te plaatsen.

Oefenavond NLP

 

er is altijd een keuze

Er bestaat altijd een keuze

er is altijd een keuze

4. Er bestaat altijd een keuze

 

Twee mannen zitten aan een tafel in een café. De een is een zakenman en ziet er verzorgd uit, hij drinkt een verse jus. De ander stinkt een beetje, hij gaat steeds naar buiten om te roken en bestelt aan de lopende band bier. Het blijken broers. Ze hebben het over hun vader, een alcoholist, die vroeger voor veel spanningen in het gezin zorgde. ‘Ik heb nooit willen worden zoals hij’, zegt de gesoigneerde. ‘Door zijn voorbeeld ben ik aan lager wal geraakt,’ vindt de zwerver. Hetzelfde nest, twee verschillende drijfveren, bepalend voor hoe zij nu in het leven staan.

We maken de beste keuze

Mensen maken in iedere situatie de beste keuze, gegeven de mogelijkheden die ze op dat moment waarnemen. De intentie is altijd om plezier te hebben, pijn te vermijden of zichzelf veilig te stellen. Zodoende leert iemand zichzelf aan om telkens dezelfde keuze te herhalen. Gedrag dat voor de een een positieve bedoeling heeft, hoeft dat niet noodzakelijker wijs voor de ander te zijn. Niemand maakt met opzet de verkeerde keuze. Ook niet als zijn gedrag onhandig uitpakt voor zichzelf of voor anderen.

Je beslissingen bepalen je toekomst

Voor iedereen geldt dat juist in het besef van je keuzemogelijkheden op elk moment het geheim schuilt. Door de gevolgen van je bewuste en onbewuste beslissingen onder ogen te zien, ben je in staat in de toekomst anders te reageren. Elk gedrag is te veranderen als met de positieve bedoeling rekening wordt gehouden. Denk ruim, aan jou de keuze!

 

Dit was de 4e NLP vooronderstelling in de reeks NLP uitgangspunten: er is altijd een keuze en we maken altijd de beste keuze binnen de keuzemogelijkheden die we ervaren.

Geschreven door Suzanne Odijk (tekstschrijfster en journalist) i.s.m. Patricia Schook (internationaal gecertificeerd NLP trainer en eigenaar Op Koers NLP Opleidingen)

Elke twee weken een nieuw uitgangspunt.

Ga naar NLP Vooronderstelling 5. Ons onbewuste is minstens even belangrijk als ons bewuste

Meer weten? Kom naar de NLP Practitioner Opleiding

Falen bestaat niet, alleen feedback

Falen bestaat niet, alleen feedback

Falen bestaat niet, alleen feedback3. Falen bestaat niet, alleen feedback

Walt Disney kon niet goed meekomen op school en werd ontslagen bij een krant wegens gebrek aan creativiteit. Albert Einstein kon pas op zijn vierde praten, zijn ouders gingen ervan uit dat er niets van hem terecht zou komen. Lionel Messi werd op zijn elfde uit het schoolvoetbalteam gezet, omdat –ie te klein voor zijn leeftijd was.

Succes stories van geboren losers

Een opsteker om te lezen als het even tegenzit, die succes stories van ‘geboren losers’. Uit elk verhaal blijkt dat ze zich niet uit het veld hebben laten slaan. Ze gingen moedig voort, of gooiden het over een andere boeg om te bereiken wat ze wilden. Hun grootste talent? Opstaan als ze gestruikeld waren. Telkens weer. In feite is er maar één ding dat maakt dat dromen niet uitkomen: de angst om te falen.

Gedragingen en ervaringen ontlenen hun betekenis aan de context waarbinnen ze plaatsvinden en de reactie die ze oproepen. Wanneer iets niet verloopt zoals we van tevoren bedacht hebben of anders uitpakt dan gehoopt, zijn we geneigd om te zeggen dat het mislukt is. Het gaat om de beleving. Wie zichzelf keer op keer verwijten maakt en boos wordt, komt niet ver. Wie ervan overtuigd blijft dat het toch nooit gaat lukken, en zichzelf wijsmaakt dat –ie perfect moet zijn, is nog veel verder van huis.

Falen, mislukking of kans?

NLP vooronderstelt dat falen niet bestaat; er is alleen feedback. Wat letterlijk neerkomt op ‘terugkoppeling’ op een feitelijke gebeurtenis en het gevoel en gedrag die daaruit voortvloeien. Op die manier biedt een vermeende mislukking een kans. Het verschaft inzicht in wat niet werkt in een situatie en geeft de mogelijkheid er iets van te leren.

Vraag jezelf af wat je anders kan doen – of opnieuw, maar met het verworven inzicht. Zo creëer je de ruimte om te groeien en te ontwikkelen. De gebeurtenis of context is dan niet langer leidend, maar de beleving en het gedrag dat jij eraan koppelt.

De ander komt zelf met de oplossing

Met opbouwende kritiek – feedback dus – naar anderen werkt het trouwens exact hetzelfde. Schelden heeft geen zin. Wel om te kijken naar de situatie. Wat gebeurt er precies en wat is het effect? Benoem het gevoel dat het (bij jou!) oproept. Dat schept de basis om afspraken te maken; de weg naar een andere of nieuwe aanpak ligt open. Vraag de ander hoe hij of zij denkt dat het anders of beter kan. Tien tegen een dat die zelf met de oplossing komt.

Of zoals Einstein het formuleerde:Iemand die nooit een fout maakt, heeft nog nooit iets nieuws geprobeerd.’

 

Dit was de 3e NLP vooronderstelling in de reeks NLP uitgangspunten,

geschreven door Suzanne Odijk (tekstschrijfster en journalist) i.s.m. Patricia Schook (internationaal gecertificeerd NLP trainer en eigenaar Op Koers NLP Opleidingen)

Elke twee weken een nieuw uitgangspunt.

Ga naar NLP Vooronderstelling 4.

Meer weten? Kom naar de NLP Practitioner Opleiding

 

miscommunicatie-zittend plassen

De betekenis van je communicatie is de respons die je krijgt

betekenis van je communicatie

2. De betekenis van je communicatie
is de respons die je krijgt

 

“Moet ik het dan voor de honderdste keer zeggen? Zal ik het hardop voor je spellen soms? Ik praat toch geen Chinees? Je begrijpt gewoon niet wat ik bedoel. Dat komt omdat je niet luistert. Waarom word je nou altijd zo boos?”

Ho! Stop! Het is duidelijk dat de communicatie hier niet soepel verloopt. Dat ligt aan jou. Net zoals de oplossing bij jou ligt, en niet bij je gesprekspartner. Dezelfde woorden herhalen en met het vingertje wijzen heeft in ieder geval geen zin.

Confucius wist het al

Wijsgeer Confucius wist het al: “de hele kunst van het spreken is begrepen te worden”. NLP vervat het in de vooronderstelling dat de betekenis van je communicatie zit in de respons die je krijgt. De reactie op je boodschap is doorslaggevend en staat per definitie los van je bedoeling.

Daarbij gaat het er nauwelijks om wat je zegt, maar vooral hoe. Onderzoek bevestigt dat. Slechts 7 procent van wat je vertelt hangt samen met de woorden die je gebruikt. De tonaliteit – het timbre, volume, tempo, beklemtoning, de cadans, de pauzes, et cetera – is verantwoordelijk voor 38 procent van je mededeling. Je fysiologie neemt 55 van wat je communiceert voor haar rekening, zoals je gebaren, mimiek en houding.

Flexibeler betekent geloofwaardiger

Met die kennis in je achterhoofd, is helder op welke vlakken je kunt ingrijpen om je boodschap beter te laten binnenkomen. Want het is per definitie jouw taak begrepen te worden, en niet de taak van de ander om jou te begrijpen. Weerstand bij je gesprekspartner is een signaal dat je niet flexibel genoeg bent. Neem verantwoordelijkheid voor jouw communicatie, en vergroot de kans dat je de respons oproept die je wilt bereiken.

Je geloofwaardigheid neemt toe als je andere taal gebruikt, van toon verandert en je lichaamstaal aanpast. Hoe meer je als zender aansluit bij de (non-)verbale communicatie en perceptie van de ontvanger, des te beter. Zo simpel is het.

 

Dit was de 2e NLP vooronderstelling in de reeks NLP uitgangspunten,

geschreven door Suzanne Odijk (tekstschrijfster en journalist) i.s.m. Patricia Schook (internationaal gecertificeerd NLP trainer en eigenaar Op Koers NLP Opleidingen)

Ga naar NLP Vooronderstelling 3. Falen bestaat niet, alleen feedback

Meer weten? Kom naar de NLP Practitioner Opleiding

de kaart is niet het gebied

De kaart is niet het gebied

de kaart is niet het gebied1. De kaart is niet het gebied

We gebruiken de hele dag door onze ogen, oren, neus, huid en tong om de wereld om ons heen waar te nemen. Elke seconde vuren de zintuigen zo’n 11,2 miljoen stukjes informatie op onze hersenen af. Terwijl ons bewustzijn maar 40 tot 60 bits tegelijk kan verhapstukken – vergelijkbaar met het onthouden van een lijstje met 5 tot 9 boodschappen. Dus is het filteren geblazen.

Filteren informatie

Ons filter laat informatie uit de werkelijkheid weg, generaliseert en vervormt. Wat merken we op en hoe? Dat hangt af onze kennis, ervaring, overtuigingen, cultuur, taal en sociale achtergrond. Ieder mens filtert de wereld om hem heen op zijn eigen manier en geeft er zijn persoonlijke betekenis aan. Perceptie is projectie, zoals psycholoog Karl Gustav Jung het al formuleerde.

Zo heeft iedereen dus zijn eigen ‘model van de wereld’. Enerzijds bepaalt onze manier van waarnemen hoe ons wereldmodel eruit ziet, anderzijds bepaalt het model wat we waarnemen. En tot slot ligt het model ten grondslag aan het waarom van ons doen en laten, zowel op verbaal- als op non-verbaal niveau.

Getuigenverklaringen kloppen niet

Dat we allemaal onze aandacht op verschillende zaken richten, blijkt bijvoorbeeld uit de uiteenlopende getuigenverklaringen rond een misdrijf. Wat de ene getuige nog weet, verschilt van wat de andere is bijgebleven. Bovendien is het dan sowieso de vraag is of alle informatie klopt met wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Cultuurafhankelijk

Ander voorbeeld. Europeanen ontwierpen met de beste bedoelingen waterputten en -pompen voor vrouwen in Afrika. Hun redenering was dat de urenlange wandeltocht naar de bron dan overbodig was. Wat bleek? De vrouwen waren helemaal niet zo blij met de nieuwe voorzieningen. Ze misten de sociale interactie onderweg. Het kletsen en het onderlinge contact zijn belangrijk in hun cultuur en specifieke beleving. Daar hadden de ontwerpers geen rekening mee gehouden.

Een geschilderde pijp is niet rookbaar

Het was de Pools-Amerikaanse taalkundige Alfred Korzybski die in 1933 de uitdrukking ‘de kaart is niet het gebied’ muntte. Door onze neuro-linguïstische structuur is onze beleving van de wereld altijd een abstractie van de echte wereld. De plattegrond van Nederland is een stuk papier met lijntjes en kleuren, niet Nederland zelf. Net zoals een foto niet de vakantie is en een geschilderde pijp niet rookbaar.

Respect

De werkelijkheid kunnen we niet veranderen. Wel hoe we haar ervaren. Ieder mens is in staat de kaart die hij van het gebied hanteert anders in te richten. Bovendien kunnen we ons verdiepen in het wereldmodel van een ander en ons gedrag en communicatie erop afstemmen. Het uitgangspunt? Respect!

 

Dit was de 1e NLP vooronderstelling in de reeks NLP uitgangspunten,

geschreven door Suzanne Odijk (tekstschrijfster en journalist) i.s.m. Patricia Schook (internationaal gecertificeerd NLP trainer en eigenaar Op Koers NLP Opleidingen)

Ga naar NLP vooronderstelling 2. De betekenis van je communicatie is de respons die je krijgt

Meer weten? Kom naar de NLP Practitioner Opleiding

 

 

 

 

Richard Bandler in Nederland 1, 2 en 3 mei 2015

State control as an application of NLP

NLP & Hypnose in Nederland – Multilevel Communication Event

Amsterdam Hilton Hotel
Friday 1st May to Sunday 3rd May 2015

Join the Father and Co-creator of NLP, Dr Richard Bandler as he guides you on this 3 day journey of discovery.

The simple truth

What is the link between NLP and hypnosis? Dr Bandler reveals the simple truth. People are not merely in or out of trance but are moving from one state of consciousness to another. This seminar enables you to learn from the Master how to harness the power of the unconscious mind for effortless and lasting change.

Richard Bandler, grondlegger van NLP

Richard Bandler

Over 40 years of NLP experience and experimentation is distilled to enable you to create the most useful, deepest and quickest states to banish unpleasant feelings and create greater happiness. Whatever your profession or expertise, this course enable you to focus your consciousness like a laser to achieve the results you want in your life.

Control your state

Learn to control your state of consciousness, whether you call this hypnosis, meditation, an altered state, or concentration, and take charge of your brain. Systematically master the skills of hypnosis as tools for easy learning and change. Experience effective and rapid hypnotic inductions. Utilise the tools of hypnosis and Milton language to create lasting and effortless change in yourself and others to:

  • Change personal history
  • Get over problem
  • Move through difficulties
  • Get to action

Advanced subjects

In three days Dr. Richard Bandler and his co-trainer John la Valle will take you through the hypnosis as an application of NLP, as only they can teach you. The advanced subjects they will cover

  • Drug of Choice
  • Time Distortion
  • Deep Trance Identification

(NB course content is of course dependent on the makeup of the group and the time available)

Powerful use of multilevel communication

This training will mainly focus on demonstrating and installing these wonderful strategies through hypnosis. Dr. Richard Bandler and John la Valle make powerful use of multilevel communications so that both someone with no or little experience in hypnosis and/or NLP learns a great deal, and someone who is experienced in these fields and want to learn more advanced processes to become better at these hypnotic procedures gains new insights and skills.

Learn from the master

This programme is especially for all those people in Europe truly interested in learning hypnosis from the masters. You may have wanted to train with him before and now you have an unprecedented opportunity on your doorstep in the wonderful city of Amsterdam.

You may be new to hypnosis or unaware of how important hypnosis is in NLP when working with clients or wish to deepen your hypnotic skills after your initial training in hypnosis. Either way this course is for you. Richard Bandler only teaches in the Netherlands occasionally so don’t miss this rare opportunity to debunk the myths of hypnosis and learn how easy and effectively you can make the changes to get the life you want.

An event training manual will be available.NLP Practitioner opleiding met Society of NLP erkenning

Inschrijven met vroegboekkorting

Tickets bought before December 1st 2014:
€806,- excl btw

Tickets bought before March 1st 2015:
€889,- excl btw

Tickets bought AFTER March 1st 2015:
€988,- excl btw

Book a ticket now