miscommunicatie-zittend plassen

De betekenis van je communicatie is de respons die je krijgt

betekenis van je communicatie

2. De betekenis van je communicatie
is de respons die je krijgt

 

“Moet ik het dan voor de honderdste keer zeggen? Zal ik het hardop voor je spellen soms? Ik praat toch geen Chinees? Je begrijpt gewoon niet wat ik bedoel. Dat komt omdat je niet luistert. Waarom word je nou altijd zo boos?”

Ho! Stop! Het is duidelijk dat de communicatie hier niet soepel verloopt. Dat ligt aan jou. Net zoals de oplossing bij jou ligt, en niet bij je gesprekspartner. Dezelfde woorden herhalen en met het vingertje wijzen heeft in ieder geval geen zin.

Confucius wist het al

Wijsgeer Confucius wist het al: “de hele kunst van het spreken is begrepen te worden”. NLP vervat het in de vooronderstelling dat de betekenis van je communicatie zit in de respons die je krijgt. De reactie op je boodschap is doorslaggevend en staat per definitie los van je bedoeling.

Daarbij gaat het er nauwelijks om wat je zegt, maar vooral hoe. Onderzoek bevestigt dat. Slechts 7 procent van wat je vertelt hangt samen met de woorden die je gebruikt. De tonaliteit – het timbre, volume, tempo, beklemtoning, de cadans, de pauzes, et cetera – is verantwoordelijk voor 38 procent van je mededeling. Je fysiologie neemt 55 van wat je communiceert voor haar rekening, zoals je gebaren, mimiek en houding.

Flexibeler betekent geloofwaardiger

Met die kennis in je achterhoofd, is helder op welke vlakken je kunt ingrijpen om je boodschap beter te laten binnenkomen. Want het is per definitie jouw taak begrepen te worden, en niet de taak van de ander om jou te begrijpen. Weerstand bij je gesprekspartner is een signaal dat je niet flexibel genoeg bent. Neem verantwoordelijkheid voor jouw communicatie, en vergroot de kans dat je de respons oproept die je wilt bereiken.

Je geloofwaardigheid neemt toe als je andere taal gebruikt, van toon verandert en je lichaamstaal aanpast. Hoe meer je als zender aansluit bij de (non-)verbale communicatie en perceptie van de ontvanger, des te beter. Zo simpel is het.

 

Dit was de 2e NLP vooronderstelling in de reeks NLP uitgangspunten,

geschreven door Suzanne Odijk (tekstschrijfster en journalist) i.s.m. Patricia Schook (internationaal gecertificeerd NLP trainer en eigenaar Op Koers NLP Opleidingen)

Ga naar NLP Vooronderstelling 3. Falen bestaat niet, alleen feedback

Meer weten? Kom naar de NLP Practitioner Opleiding