Het “Gebundelde Takken”-standpunt over samenwerking

Een of velen
?

Een metafoor over samenwerking en samenwerken

Een groep leerlingen trainde onder leiding van een oude wijze krijger.

Op een ochtend, nadat hij de leerlingen oefeningen had gegeven, die ze op de binnenplaats konden doen, ging de krijger naar binnen om zijn wapens schoon te maken.

Na korte tijd begonnen de leerlingen te ruziën over bepaalde punten van de oefening. Sommigen van hen raakten zelfs slaags.

Toen hij het lawaai hoorde, kwam de krijger naar de binnenplaats en in zijn aanwezigheid gingen de leerlingen uit elkaar.

gebundelde-takken-samen-sterkBeng me een bundel takken uit de houtkelder” zei de krijger tegen een leerling. De leerling keerde terug met een bundel takken, die aan beide uiteinden bij elkaar gebonden waren zodat ze gemakkelijk te vervoeren waren.

Jullie, die zo vol energie zitten!” beval de strijder. “Wie van jullie kan deze bundel met zijn blote handen doorbreken?

Enkelen van de sterkere leerlingen probeerden de bundel te breken, maar tevergeefs.

Het is onmogelijk!” riepen ze.

Dat hangt van je standpunt af” zei de strijder terwijl hij de bundel losmaakte en de takken één voor een brak totdat ze allemaal gebroken voor hem lagen. “Als je onderling ruzie maakt, zal je gemakkelijk verslagen worden, maar als je samen één blok vormt, zal je onoverwinnelijk zijn!”

Samen sterker

Een cursus voor samenwerking en teambuilding

Samen werken en samenwerken zijn twee verschillende dingen die veel met elkaar te maken hebben. En toch kan er een wereld van verschil tussen zitten als collega’s binnen een organisatie geen gezamenlijke teamgeest kennen.

Een team dat echt contact heeft met elkaar, dat elkaars kwaliteiten en uitdagingen kent, dat graag met elkaar wil samenwerken is een team welke je graag wilt. Binnen een goed werkend team ontstaan teamgeest, respect en de wil om samen een goed resultaat neer te zetten. De teamleden versterken elkaar en daar wordt de hele organisatie beter van.

Als een team beter functioneert en samenwerkt aan een gezamenlijk doel, dan zorgt dit ervoor dat teamleden zelf de verantwoordelijkheid nemen om een positievere collega te zijn en de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen rol binnen het team. Een mooi resultaat, maar hoe bereik je dit?

Het begint met het ontdekken van de persoonlijke drijfveren in relatie tot de waarden van de organisatie. Persoonlijke kwaliteiten herkennen en het ontdekken van de kracht van samenwerking  is de volgende stap.

Dit kun je doen door een inhouse bedrijfstraining door Op Koers te volgen. Aan het eind van de training zijn de deelnemers in staat om de samenwerking binnen het team te versterken, gebruikmakend van de sterke en zwakke kanten van het team. En weten de deelnemers wat hun speciale bijdrage aan het team kan zijn, alsmede wat ze wel en niet van elkaar kunnen verwachten.

De deelnemers zijn een stapje verder in hun persoonlijke ontwikkeling en de organisatie profiteert daarvan.

We bieden een eendaagse en een tweedaagse variant aan van deze vorm van Teambuilding. Neem contact op voor een training maatwerk oplossing of bekijk de Teambuilding training “Samen Sterker, Teambuilding als tool voor samenwerking”. Want plezier en samenwerken gaan hand in hand.