er is altijd een keuze

Er bestaat altijd een keuze

er is altijd een keuze

4. Er bestaat altijd een keuze

 

Twee mannen zitten aan een tafel in een café. De een is een zakenman en ziet er verzorgd uit, hij drinkt een verse jus. De ander stinkt een beetje, hij gaat steeds naar buiten om te roken en bestelt aan de lopende band bier. Het blijken broers. Ze hebben het over hun vader, een alcoholist, die vroeger voor veel spanningen in het gezin zorgde. ‘Ik heb nooit willen worden zoals hij’, zegt de gesoigneerde. ‘Door zijn voorbeeld ben ik aan lager wal geraakt,’ vindt de zwerver. Hetzelfde nest, twee verschillende drijfveren, bepalend voor hoe zij nu in het leven staan.

We maken de beste keuze

Mensen maken in iedere situatie de beste keuze, gegeven de mogelijkheden die ze op dat moment waarnemen. De intentie is altijd om plezier te hebben, pijn te vermijden of zichzelf veilig te stellen. Zodoende leert iemand zichzelf aan om telkens dezelfde keuze te herhalen. Gedrag dat voor de een een positieve bedoeling heeft, hoeft dat niet noodzakelijker wijs voor de ander te zijn. Niemand maakt met opzet de verkeerde keuze. Ook niet als zijn gedrag onhandig uitpakt voor zichzelf of voor anderen.

Je beslissingen bepalen je toekomst

Voor iedereen geldt dat juist in het besef van je keuzemogelijkheden op elk moment het geheim schuilt. Door de gevolgen van je bewuste en onbewuste beslissingen onder ogen te zien, ben je in staat in de toekomst anders te reageren. Elk gedrag is te veranderen als met de positieve bedoeling rekening wordt gehouden. Denk ruim, aan jou de keuze!

 

Dit was de 4e NLP vooronderstelling in de reeks NLP uitgangspunten: er is altijd een keuze en we maken altijd de beste keuze binnen de keuzemogelijkheden die we ervaren.

Geschreven door Suzanne Odijk (tekstschrijfster en journalist) i.s.m. Patricia Schook (internationaal gecertificeerd NLP trainer en eigenaar Op Koers NLP Opleidingen)

Elke twee weken een nieuw uitgangspunt.

Ga naar NLP Vooronderstelling 5. Ons onbewuste is minstens even belangrijk als ons bewuste

Meer weten? Kom naar de NLP Practitioner Opleiding