Mariella de Sterke, deelnemer NLP & Communicatie

Mariella de Sterke, deelnemer NLP & Communicatie

linkedin-icon facebook-icon twitter-icon youtube-icon

Een dag met een gouden randje voor mij. Hoewel veel van het gedachtegoed me uit eerdere trainingen bekend was, gaf de getructureerde presentatie de winst van "op herhaling" zijn. Bovendien werd een mooie verbinding gemaakt tussen NLP en op zich zelf bekende communicatietechnieken die ik bovendien concreet toepasbaar vind. Ik kijk uit naar het moment dat ik me moeiteloos en op de ruggengraat aanpas aan spreeksnelheid, hoeveelheid energie, lichaamstaal en woordgebruik van de gesprekspartner. Want ja, verbinding is de brug voor iedere samenwerking en de kwaliteit van iedere relatie, privé EN zakelijk! Wat NLP zelf betreft was er met name winst voor mij voor het glanzend formuleren van een doel vanuit hoe ik me dan concreet zou voelen (kinesthetisch dus) in plaats van louter tig kilo afvallen of een bepaalde zakelijke omzet halen. Veel dank dus voor de praktische en concrete handreikingen! Cijfer: 8

04-02-2013 - Mr Mariella de Sterke, Inspiratie en Talentmanagement, Sterrendelver

Cursusnaam:
NLP & Communicatie Dag