Falen bestaat niet, alleen feedback

Falen bestaat niet, alleen feedback

Falen bestaat niet, alleen feedback3. Falen bestaat niet, alleen feedback

Walt Disney kon niet goed meekomen op school en werd ontslagen bij een krant wegens gebrek aan creativiteit. Albert Einstein kon pas op zijn vierde praten, zijn ouders gingen ervan uit dat er niets van hem terecht zou komen. Lionel Messi werd op zijn elfde uit het schoolvoetbalteam gezet, omdat –ie te klein voor zijn leeftijd was.

Succes stories van geboren losers

Een opsteker om te lezen als het even tegenzit, die succes stories van ‘geboren losers’. Uit elk verhaal blijkt dat ze zich niet uit het veld hebben laten slaan. Ze gingen moedig voort, of gooiden het over een andere boeg om te bereiken wat ze wilden. Hun grootste talent? Opstaan als ze gestruikeld waren. Telkens weer. In feite is er maar één ding dat maakt dat dromen niet uitkomen: de angst om te falen.

Gedragingen en ervaringen ontlenen hun betekenis aan de context waarbinnen ze plaatsvinden en de reactie die ze oproepen. Wanneer iets niet verloopt zoals we van tevoren bedacht hebben of anders uitpakt dan gehoopt, zijn we geneigd om te zeggen dat het mislukt is. Het gaat om de beleving. Wie zichzelf keer op keer verwijten maakt en boos wordt, komt niet ver. Wie ervan overtuigd blijft dat het toch nooit gaat lukken, en zichzelf wijsmaakt dat –ie perfect moet zijn, is nog veel verder van huis.

Falen, mislukking of kans?

NLP vooronderstelt dat falen niet bestaat; er is alleen feedback. Wat letterlijk neerkomt op ‘terugkoppeling’ op een feitelijke gebeurtenis en het gevoel en gedrag die daaruit voortvloeien. Op die manier biedt een vermeende mislukking een kans. Het verschaft inzicht in wat niet werkt in een situatie en geeft de mogelijkheid er iets van te leren.

Vraag jezelf af wat je anders kan doen – of opnieuw, maar met het verworven inzicht. Zo creëer je de ruimte om te groeien en te ontwikkelen. De gebeurtenis of context is dan niet langer leidend, maar de beleving en het gedrag dat jij eraan koppelt.

De ander komt zelf met de oplossing

Met opbouwende kritiek – feedback dus – naar anderen werkt het trouwens exact hetzelfde. Schelden heeft geen zin. Wel om te kijken naar de situatie. Wat gebeurt er precies en wat is het effect? Benoem het gevoel dat het (bij jou!) oproept. Dat schept de basis om afspraken te maken; de weg naar een andere of nieuwe aanpak ligt open. Vraag de ander hoe hij of zij denkt dat het anders of beter kan. Tien tegen een dat die zelf met de oplossing komt.

Of zoals Einstein het formuleerde:Iemand die nooit een fout maakt, heeft nog nooit iets nieuws geprobeerd.’

 

Dit was de 3e NLP vooronderstelling in de reeks NLP uitgangspunten,

geschreven door Suzanne Odijk (tekstschrijfster en journalist) i.s.m. Patricia Schook (internationaal gecertificeerd NLP trainer en eigenaar Op Koers NLP Opleidingen)

Elke twee weken een nieuw uitgangspunt.

Ga naar NLP Vooronderstelling 4.

Meer weten? Kom naar de NLP Practitioner Opleiding

 

miscommunicatie-zittend plassen

De betekenis van je communicatie is de respons die je krijgt

betekenis van je communicatie

2. De betekenis van je communicatie
is de respons die je krijgt

 

“Moet ik het dan voor de honderdste keer zeggen? Zal ik het hardop voor je spellen soms? Ik praat toch geen Chinees? Je begrijpt gewoon niet wat ik bedoel. Dat komt omdat je niet luistert. Waarom word je nou altijd zo boos?”

Ho! Stop! Het is duidelijk dat de communicatie hier niet soepel verloopt. Dat ligt aan jou. Net zoals de oplossing bij jou ligt, en niet bij je gesprekspartner. Dezelfde woorden herhalen en met het vingertje wijzen heeft in ieder geval geen zin.

Confucius wist het al

Wijsgeer Confucius wist het al: “de hele kunst van het spreken is begrepen te worden”. NLP vervat het in de vooronderstelling dat de betekenis van je communicatie zit in de respons die je krijgt. De reactie op je boodschap is doorslaggevend en staat per definitie los van je bedoeling.

Daarbij gaat het er nauwelijks om wat je zegt, maar vooral hoe. Onderzoek bevestigt dat. Slechts 7 procent van wat je vertelt hangt samen met de woorden die je gebruikt. De tonaliteit – het timbre, volume, tempo, beklemtoning, de cadans, de pauzes, et cetera – is verantwoordelijk voor 38 procent van je mededeling. Je fysiologie neemt 55 van wat je communiceert voor haar rekening, zoals je gebaren, mimiek en houding.

Flexibeler betekent geloofwaardiger

Met die kennis in je achterhoofd, is helder op welke vlakken je kunt ingrijpen om je boodschap beter te laten binnenkomen. Want het is per definitie jouw taak begrepen te worden, en niet de taak van de ander om jou te begrijpen. Weerstand bij je gesprekspartner is een signaal dat je niet flexibel genoeg bent. Neem verantwoordelijkheid voor jouw communicatie, en vergroot de kans dat je de respons oproept die je wilt bereiken.

Je geloofwaardigheid neemt toe als je andere taal gebruikt, van toon verandert en je lichaamstaal aanpast. Hoe meer je als zender aansluit bij de (non-)verbale communicatie en perceptie van de ontvanger, des te beter. Zo simpel is het.

 

Dit was de 2e NLP vooronderstelling in de reeks NLP uitgangspunten,

geschreven door Suzanne Odijk (tekstschrijfster en journalist) i.s.m. Patricia Schook (internationaal gecertificeerd NLP trainer en eigenaar Op Koers NLP Opleidingen)

Ga naar NLP Vooronderstelling 3. Falen bestaat niet, alleen feedback

Meer weten? Kom naar de NLP Practitioner Opleiding

de kaart is niet het gebied

De kaart is niet het gebied

de kaart is niet het gebied1. De kaart is niet het gebied

We gebruiken de hele dag door onze ogen, oren, neus, huid en tong om de wereld om ons heen waar te nemen. Elke seconde vuren de zintuigen zo’n 11,2 miljoen stukjes informatie op onze hersenen af. Terwijl ons bewustzijn maar 40 tot 60 bits tegelijk kan verhapstukken – vergelijkbaar met het onthouden van een lijstje met 5 tot 9 boodschappen. Dus is het filteren geblazen.

Filteren informatie

Ons filter laat informatie uit de werkelijkheid weg, generaliseert en vervormt. Wat merken we op en hoe? Dat hangt af onze kennis, ervaring, overtuigingen, cultuur, taal en sociale achtergrond. Ieder mens filtert de wereld om hem heen op zijn eigen manier en geeft er zijn persoonlijke betekenis aan. Perceptie is projectie, zoals psycholoog Karl Gustav Jung het al formuleerde.

Zo heeft iedereen dus zijn eigen ‘model van de wereld’. Enerzijds bepaalt onze manier van waarnemen hoe ons wereldmodel eruit ziet, anderzijds bepaalt het model wat we waarnemen. En tot slot ligt het model ten grondslag aan het waarom van ons doen en laten, zowel op verbaal- als op non-verbaal niveau.

Getuigenverklaringen kloppen niet

Dat we allemaal onze aandacht op verschillende zaken richten, blijkt bijvoorbeeld uit de uiteenlopende getuigenverklaringen rond een misdrijf. Wat de ene getuige nog weet, verschilt van wat de andere is bijgebleven. Bovendien is het dan sowieso de vraag is of alle informatie klopt met wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Cultuurafhankelijk

Ander voorbeeld. Europeanen ontwierpen met de beste bedoelingen waterputten en -pompen voor vrouwen in Afrika. Hun redenering was dat de urenlange wandeltocht naar de bron dan overbodig was. Wat bleek? De vrouwen waren helemaal niet zo blij met de nieuwe voorzieningen. Ze misten de sociale interactie onderweg. Het kletsen en het onderlinge contact zijn belangrijk in hun cultuur en specifieke beleving. Daar hadden de ontwerpers geen rekening mee gehouden.

Een geschilderde pijp is niet rookbaar

Het was de Pools-Amerikaanse taalkundige Alfred Korzybski die in 1933 de uitdrukking ‘de kaart is niet het gebied’ muntte. Door onze neuro-linguïstische structuur is onze beleving van de wereld altijd een abstractie van de echte wereld. De plattegrond van Nederland is een stuk papier met lijntjes en kleuren, niet Nederland zelf. Net zoals een foto niet de vakantie is en een geschilderde pijp niet rookbaar.

Respect

De werkelijkheid kunnen we niet veranderen. Wel hoe we haar ervaren. Ieder mens is in staat de kaart die hij van het gebied hanteert anders in te richten. Bovendien kunnen we ons verdiepen in het wereldmodel van een ander en ons gedrag en communicatie erop afstemmen. Het uitgangspunt? Respect!

 

Dit was de 1e NLP vooronderstelling in de reeks NLP uitgangspunten,

geschreven door Suzanne Odijk (tekstschrijfster en journalist) i.s.m. Patricia Schook (internationaal gecertificeerd NLP trainer en eigenaar Op Koers NLP Opleidingen)

Ga naar NLP vooronderstelling 2. De betekenis van je communicatie is de respons die je krijgt

Meer weten? Kom naar de NLP Practitioner Opleiding

 

 

 

 

De beste geheugen truc

roman-room-geheugentechniek

Train je geheugen

Alle boodschappen onthouden

Je boodschappen op een lijstje schrijven is niet meer nodig. Ze zijn gemakkelijk uit je geheugen op te diepen als je gebruik maakt van de ‘Roman room-techniek’, ook wel de linking-method genoemd.

Daarbij koppel je de informatie die je wilt onthouden aan een omgeving die je heel goed kent. Dat kan bijvoorbeeld je huis zijn, of je kantoor. Alle dingen die je nodig hebt plaats je langs een vaste route op deze plek.

Hoe doe je deze geheugen techniek?

Stel dat je de volgende dingen wilt kopen: melk, zout, quinoa, wijn en kattenvoer. In je verbeelding plaats je dan bijvoorbeeld het zout op de deurmat, de melk aan de kapstok, de quinoa naast je bed, de wijn op het toilet en het kattenvoer bij de schutting.

Hoe opvallender de beelden hoe beter. Laat de producten een rol spelen in de omgeving, maak ze extra groot of laat ze zweven. Als je bedenkt dat de melk over de deurmat is gegoten, de wc wordt doorgespoeld met wijn, of dat er een gigantisch blik Wiskas in de tuin staat, blijft het nog beter hangen.

De route ken je al, dus makkelijk te herinneren

Wanneer je later in gedachten opnieuw door het huis loopt, zie je alle boodschappen weer voor je. Je herinnert je het hele lijstje, ook de dagen erna nog.

Je zult verbaasd zijn hoeveel zaken je zo kunt onthouden. Al gaat het om honderden(!) dingen, alles komt automatisch weer boven. Niet alleen als het om boodschappen gaat, maar ook woordenlijsten, de namen van een klas leerlingen of de elementen uit het periodiek systeem, om maar wat te noemen.

Tip: je kunt ook je eigen lichaam als uitgangspunt nemen.

Visualisatie, chunking en NLP

De Roman-room-techniek is een visualisatie methode die al gebruikt werd in het oude Rome ver voor Christus, waren dit de eerste NLP-ers? Overigens om nog makkelijker te onthouden voeg je er ook nog de ‘chunking-methode’ aan toe. Dit doe je door meerdere items op dezelfde plek samen te voegen. Dus je strooit het pak zout in het gigantische blik Whiskas in de tuin. Het combineren van items maakt het nog makkelijker om de zaken extreem groot en excentriek te maken, waardoor je het nog makkelijker onthoudt.

Chunking werkt overigens het effectiefst met cijfers. Denk maar eens aan hoe je een telefoonnummer onthoudt. Noem je alle cijfers los op of maak je clusters?

Weet dat we maar 7 tot 9 dingen gelijktijdig goed kunnen verwerken op bewust niveau, dat maakt dat als we dingen koppelen we dus minder hoeven te onthouden. Vergelijk het volgende telefoonnummer maar eens: 0 6 2 1 2 6 1 4 3 5   of   06 212 614 35. Dus als je chunkt wordt het een stuk eenvoudiger.

 

Succes met de geheugen techniek.

Patricia Schook (internationaal gecertificeerd NLP trainer)
met medewerking van Suzanne Odijk (tekstschrijver / journalist)
Oktober 2016

Meer onthouden, makkelijker herinneren? Meer weten? Kom naar de NLP Practitioner Opleiding

 

Uit je comfort zone stappen: 3 eenvoudige tips

uit je comfort zone stappen

Alles gaat op de automatische piloot, je voelt je prima, je relatie loopt goed. En toch knaagt er iets. Je leven is voorspelbaar geworden. Je mist positieve spanning. Wil je meer voldoening, uitdaging en plezier in je leven?

Aan de ene kant heb je behoefte aan zekerheid en veiligheid en aan de andere kant verlang je naar verandering, groei en iets nieuws.
Als je teveel in je comfort zone blijft, dan krijg je meer van het bekende en er verandert er niet zo veel. Je hebt het gevoel dat je van alles moet en niet verder komt.

Albert Einstein zei hierover: ‘De definitie van waanzin is telkens hetzelfde doen, maar een andere uitkomst verwachten.’
Met andere woorden: als je iets anders wilt, dan zul je zelf iets anders moeten doen dan nu.

Buiten je comfort zone liggen alle nieuwe mogelijkheden, kansen en plezier. Hier ligt de weg naar persoonlijke groei.

Hoe kom je uit je comfort zone? 3 tips

Het is veel eenvoudiger dan het lijkt. Je vergroot je comfort zone namelijk in eerste instantie door je er bewust van te worden. Merk hoe een deel van jezelf het liefst in de prettige comfort zone wil blijven hangen. Dit is het deel van je dat controle wil houden.
Hieronder volgen 3 eenvoudige tips om uit je comfort zone te stappen:

 1. Weet wat je belangrijk vindt en waar je energie van krijgt.

  Waarvan begin je te stralen en waar word je echt blij van? Dit is de eerste stap door eerst een inspirerend en uitdagend doel te bepalen. Zo’n doel maakt je enthousiast en je voelt een verlangen om er mee aan de slag te gaan. Dit geeft je het lef om ervoor te gaan.
  Je kunt beginnen met een waarden-hiërarchie voor jezelf op te stellen, zodat je jouw belangrijkste drijfveren weet. Koppel die drijfveren aan het resultaat (doel) dat je wilt behalen. Zo krijg je nog meer inspiratie.

 2. Overwin de 3 belangrijkste angsten die je in je comfort zone hielden:

 • De angst om niet goed genoeg te zijn. Als je bang bent niet goed genoeg te zijn, dan is het wel erg lastig om nieuwe uitdagingen aan te gaan.
 • De angst om te falen. Faalangst en onzekerheid zijn een slechte combinatie.
 • De angst om niet aardig gevonden te worden. De angst voor afwijzing en kritiek zorgt ervoor dat we ons laten leiden door de meningen van anderen.

Makkelijk gezegd, maar hoe doe ik dat dan? Ga in in eerste instantie uit van het positieve. Richt je gedachten op alle momenten dat dingen goed gingen, het plezier dat je had een vorige keer dat je spontaan iets deed. Denk niet aan de dingen die fout kunnen gaan, maar richt je op alles wat het je gaat opleveren. Zo ontstaat een geloof in jezelf en krijg je meer zelfvertrouwen.

 1. Niet te lang over nadenken, gewoon doen

  Neem eerst de eerste stap. Doe het! Experimenteer! Ervaar! Zodra je over de drempel bent, merk je dat je vooruitgang boekt. Dat motiveert. Daarbij maakt het minder uit hoe groot de vooruitgang is. Weet dat bij iedere vooruitgang die je boekt je zelfvertrouwen groeit. En dat geeft weer meer kracht om de volgende stap te zetten.

Succes!

Wil je hulp bij het in gang zetten van je persoonlijke groei? Kijk dan eens bij onze opleidingen

Workshop (familie)opstellingen

Workshop (familie-)opstellingen

Dinsdag 13 september 2016
€ 25 – deelnemer
€ 60 – thema-inbrengend deelnemer
* Let op: prijzen zijn incl. 21% btw indien particulier gedeclareerd en excl. 21% btw indien zakelijk gefactureerd.

JE PLEK IN HET SYSTEEM

Veel patronen ontstaan in onze eerste levensjaren. Vaak zijn deze al lang niet meer helpend. Ongewild zijn die patronen aan de volgende generaties doorgegeven. Met behulp van een familieopstelling kun je daar naar kijken. Zo krijg je jezelf beter in beeld. Hierdoor worden verbanden helder en ontstaat er meer ruimte om patronen te kunnen doorbreken. Uiteindelijk zul je makkelijker je eigen plek in het systeem (weer) kunnen innemen.

familie opstelling

FAMILIE OPSTELLING

Er is sprake van een systeem zodra mensen binding met elkaar hebben. Ons hele leven zijn we lid van groepen waarbinnen we patronen en symptomen van ons systeem van herkomst ervaren: niet in je kracht staan, weinig zelfvertrouwen, ziekte, onbedoelde ruzies, steeds weer zonder geld zitten, op verkeerde partners vallen, een familielid negeren of zelf buitengesloten worden, verslaving, niet langer willen leven. Onbewust worden patronen op anderen geprojecteerd met (rol-)verwarring en verstrikking als gevolg.

WAT KUN JE VERWACHTEN?

In deze avondworkshop systemisch werk en familie opstellingen maak je kennis met systemisch werk als methode en worden kleine oefeningen als ook grote opstellingen gedaan en kan je als deelnemer zelf ervaren hoe het is om representant te zijn. Daarnaast wordt een beeld verkregen wat voor soort vraagstukken met opstellingen aangepakt kunnen worden en welke resultaten hierin te behalen zijn.

ZELF THEMA INBRENGEN

Wil je zelf een thema inbrengen dan kun je dat vermelden bij je aanmelding. Je vraag kan overigens over familie gaan maar dat hoeft niet. Het kan ook gaan over geld, ziekte, relaties, werk en meer.

De workshop wordt gegeven door Zita Schwab, oprichter van Coachbureau Z-Factory in Gouda, NLP Master Destination Coach en Systeemcoach.

LOCATIE, DATUM EN TIJD

Op Koers NLP Opleidingen, Burgemeester Brandtstraat 2, 2841 XC Moordrecht.
Dinsdag 13 september 2016 van 20 – 22 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

AANMELDEN

Je kunt je hier aanmelden . Vermeld ook of je zelf een thema wilt inbrengen of niet.

Na je aanmelding ontvang je een factuur van Z-Factory. Na je betaling is je deelname definitief. Meld je snel aan want er is plek voor 20 deelnemers en 3 thema-inbrengende deelnemers.

Extra editie NLP in 1 Dag op 9 juli

NLP in 1 Dag Workshop 9 juli

Wil jij meer leren over NLP, Communicatie, Overtuigen en Coachen? Kom dan naar de

NLP in 1 Dag workshop

Kennismaken met NLP bij Op KoersThema: coaching

Een 1-daagse introductieworkshop waarbij je kunt kennismaken met de diversiteit van NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). Een dag die voorbij vliegt, vol nieuwe inzichten, inspiratie en praktische nieuwe vaardigheden.
Je gaat deze dag dieper in op Wat is NLP, Communicatie, Doelen bereiken, Overtuigen en Coachen.

Ervaar het zelf en doe mee op zaterdag 9 juli 2016.

Aanmelden kan nu direct hier 

Deelnemen doe je nu voor het actietarief van €49,95 p.p. mits je jezelf voor 14 juni inschrijft.

Het “Gebundelde Takken”-standpunt over samenwerking

Een of velen
?

Een metafoor over samenwerking en samenwerken

Een groep leerlingen trainde onder leiding van een oude wijze krijger.

Op een ochtend, nadat hij de leerlingen oefeningen had gegeven, die ze op de binnenplaats konden doen, ging de krijger naar binnen om zijn wapens schoon te maken.

Na korte tijd begonnen de leerlingen te ruziën over bepaalde punten van de oefening. Sommigen van hen raakten zelfs slaags.

Toen hij het lawaai hoorde, kwam de krijger naar de binnenplaats en in zijn aanwezigheid gingen de leerlingen uit elkaar.

gebundelde-takken-samen-sterkBeng me een bundel takken uit de houtkelder” zei de krijger tegen een leerling. De leerling keerde terug met een bundel takken, die aan beide uiteinden bij elkaar gebonden waren zodat ze gemakkelijk te vervoeren waren.

Jullie, die zo vol energie zitten!” beval de strijder. “Wie van jullie kan deze bundel met zijn blote handen doorbreken?

Enkelen van de sterkere leerlingen probeerden de bundel te breken, maar tevergeefs.

Het is onmogelijk!” riepen ze.

Dat hangt van je standpunt af” zei de strijder terwijl hij de bundel losmaakte en de takken één voor een brak totdat ze allemaal gebroken voor hem lagen. “Als je onderling ruzie maakt, zal je gemakkelijk verslagen worden, maar als je samen één blok vormt, zal je onoverwinnelijk zijn!”

Samen sterker

Een cursus voor samenwerking en teambuilding

Samen werken en samenwerken zijn twee verschillende dingen die veel met elkaar te maken hebben. En toch kan er een wereld van verschil tussen zitten als collega’s binnen een organisatie geen gezamenlijke teamgeest kennen.

Een team dat echt contact heeft met elkaar, dat elkaars kwaliteiten en uitdagingen kent, dat graag met elkaar wil samenwerken is een team welke je graag wilt. Binnen een goed werkend team ontstaan teamgeest, respect en de wil om samen een goed resultaat neer te zetten. De teamleden versterken elkaar en daar wordt de hele organisatie beter van.

Als een team beter functioneert en samenwerkt aan een gezamenlijk doel, dan zorgt dit ervoor dat teamleden zelf de verantwoordelijkheid nemen om een positievere collega te zijn en de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen rol binnen het team. Een mooi resultaat, maar hoe bereik je dit?

Het begint met het ontdekken van de persoonlijke drijfveren in relatie tot de waarden van de organisatie. Persoonlijke kwaliteiten herkennen en het ontdekken van de kracht van samenwerking  is de volgende stap.

Dit kun je doen door een inhouse bedrijfstraining door Op Koers te volgen. Aan het eind van de training zijn de deelnemers in staat om de samenwerking binnen het team te versterken, gebruikmakend van de sterke en zwakke kanten van het team. En weten de deelnemers wat hun speciale bijdrage aan het team kan zijn, alsmede wat ze wel en niet van elkaar kunnen verwachten.

De deelnemers zijn een stapje verder in hun persoonlijke ontwikkeling en de organisatie profiteert daarvan.

We bieden een eendaagse en een tweedaagse variant aan van deze vorm van Teambuilding. Neem contact op voor een training maatwerk oplossing of bekijk de Teambuilding training “Samen Sterker, Teambuilding als tool voor samenwerking”. Want plezier en samenwerken gaan hand in hand.

Nieuwe data bekend – Kom je ook NLP-en?

Morgen weer de NLP Practitioner Opleiding, maar ondertussen in de agenda gedoken en ook voor onze andere trainingen weer nieuwe data vastgelegd. Kijk hieronder voor meer informatie over de ‘NLP in 1 Dag‘ en de ‘Vakbekwaam Coaching Cursus

NLP in 1 Dag Workshop

Wil jij meer leren over NLP, Communicatie, Overtuigen en Coachen? Kom dan naar de NLP in 1 dag workshop

Kennismaken met NLP bij Op Koers

Een 1-daagse introductieworkshop waarbij je kunt kennismaken met de diversiteit van NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). Een dag die voorbij vliegt, vol nieuwe inzichten, inspiratie en praktische nieuwe vaardigheden.
Je gaat deze dag dieper in op Wat is NLP, Communicatie, Doelen bereiken, Overtuigen en Coachen.

Ervaar het zelf en doe mee op een van de volgende dagen
– dinsdag 24 november 2015
– donderdag 10 december 2015
– zaterdag 12 december 2015

Aanmelden kan nu direct hier 

Deelnemen doe je nu voor het actietarief van €49,95 p.p. mits je bij aanmelding in het tekstveld de volgende actiecode vermeld ‘BLOGACTIE-OKT-2015’.

Vakbekwaam Coaching Cursus

Wil je leren coachen volgens de 9 stappen van effectieve coaching?
Vakbekwaam coaching cursus

Zojuist de nieuwe data gepland voor de vakbekwaam coaching cursus.

Leer coachen met NLP in 3 dagdelen. Een snelwerkende en persoonlijke coaching aanpak met nieuwe manieren die ervoor zorgen dat mensen makkelijker resultaat halen.

Met deze coaching vaardigheden kun je mensen motiveren tot het doorbreken van ongewenste patronen en het realiseren van blijvende (gedrags)verandering.

Doe je mee op de volgende dagen?

donderdag 21 januari 2016 van 9:00-18:00 uur en
donderdag 11 februari 2016 van 9:00-13:00 uur

Aanmelden kan direct hier