Slimme managers gebruiken emoties

Slimme managers gebruiken emoties

linkedin-icon facebook-icon twitter-icon youtube-icon

Slimme managers gebruiken emoties voor beter resultaat

Goede leiders spelen in op het gevoel om hun boodschap over te brengen, zij gebruiken emoties functioneel, onder andere om bij presentaties de boodschap beter over te brengen.

emotie traan 2Er zijn vele toepassingen, zo zullen enthousiaste, gepassioneerde managers hun medewerkers beter motiveren en een goed gevoel geven.
Ook bij het overbrengen van de visie van een organisatie  kan de emotionele inhoud doorslaggevend zijn.
En door emoties te verbinden aan een aanlokkelijk toekomstbeeld, wordt de kans vergroot dat managers en medewerkers veranderingen makkelijker accepteren.

Gelukkig zijn emoties beïnvloedbaar.

Want anders was Walt Disney niet zo succesvol geweest. Zijn tekenfilms spelen in op vier hoofdemoties van de mens, namelijk Blij, Boos, Bedroefd en Bang. Emoties zijn beïnvloedbaar en daarmee dus ook de mens die de emoties ervaart.

Ik leer mensen hoe ze emoties kunnen sturen en een juiste emotionele staat te gebruiken. Positieve stemmingen en emoties hebben een groot effect op onze besluitvorming. Mensen die positieve emoties ervaren, zullen sneller goede beslissingen nemen. Positieve emoties stimuleren ook probleemoplossende vaardigheden. Depressieve mensen verwerken informatie langzamer dan gelukkige mensen en nemen daardoor slechtere beslissingen.

Onderzoek toont aan dat stemming en emotie effect hebben op de motivatie.
Als je in een goede stemming bent, ben je vaak meer ontspannen, creatief en flexibel. Leidinggevenden zouden er dus goed aan doen hun medewerkers opgewekt te houden, zodat ze beter presteren.

Slim als je anderen kunt aansporen succesvoller te zijn en zelf de juiste emoties kunt aanwenden om als manager doeltreffender te zijn.

Het sturen van emoties komt uitgebreid aan bod in de NLP Master Practitioner opleiding.